EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima acest articol Imprima acest articol       Recomanda acest articol Recomanda acest articol      

ACTUALITATEA – CAISJ

 

doi la suta pentru proiectele CAISJSistemul “2%” permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor.

 

Ce inseamnă 2% pentru contribuabili?

Prevederea 2% este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie).
Puteţi astfel decide către cine merg 2% din impozitele dvs.!

De ce e bine să folosiţi această prevedere?
– Nu va costă nimic!
– Puteti sprijini asociatia directionand 2 % catre aceasta.

Ce trebuie sa faceti ?

PASUL 1.

Descarcati formularul si instructiunile de completare facand click pe imaginea animata …

PASUL 2:

Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dvs. de venit:

Dacă aveţi venituri din salarii completaţi Declaraţia 230 (punctele I şi II)
Nu vă faceţi probleme dacă atunci nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

Va rugam sa completati cu atentie datele dumneavoastra personale.

PASUL 3:

Depuneti personal au trimiteti prin posta formularul impreuna cu copia “Fisei fiscale pe anul 2012″ la administratia finantelor publice in a carui raza teritoriala aveti adresa de domiciliu.

TERMENUL LIMITA ESTE 25 MAI 2014


DISPOZITII ANAF

Descarcă si completeaza Cererea nr. 230 privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) …

 • Cererea se  depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii :
  • au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora;
  • optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult;
  • contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;
  • contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
 • Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil.
 • Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 • Puteti inmana cererile completate si semnate domnului Ionel Pavel sau le puteti depune la sediul Fundatiei.
 • VA MULTUMIM !