EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima acest articol Imprima acest articol       Recomanda acest articol Recomanda acest articol      

CINE SUNTEM ?

Scopul Centrului este de a promova studiile de cercetare stiintifica in domeniile circumscrise responsabilitatilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, Politicii Externe si de Securitate Comuna (PESC) si cele ale Politicii Europene de Securitate si Aparare (PESA), si de a implementa politicile si strategiile de securitate, programele publice pentru securitate sociala, in raport cu amenintarile asimetrice, care vizeaza viata, sanatatea, integritatea fizica si psihica, proprietatea  si celelalte drepturi si libertati fundamentale ale omului…

In acest sens, prin caracterul educativ si formativ, contribuie si la realizarea si mentinerea unei justitii independente, impartiale si performante, initierea, organizarea, sprijinirea, coordonarea de proiecte privind imbunatatirea, modernizarea si reformarea sistemului juridic.

Obiectivele fundatiei

 • elaborarea studiilor de cercetare stiintifica in scopul formarii spiritului civic de securitate sociala, in raport cu amenintarile, vulnerabilitatile si pe cale de consecinta riscurile care ar putea genera eventuale restrangeri, pentru motive de securitate, ale exercitarii unor drepturi si libertati fundamentale ale omului, consacrate prin legislatia incidenta;
 • desfasurarea unor activitati de informare si prevenire a persoanelor, colectivitatilor si organizatiilor despre potentialele surse, forme de manifestare si tinte ale actiunilor teroriste;
 • constituirea unei baze de date a legislatiei si a studiilor incidente in materie, prin colaborare cu institutii de cercetare si altor foruri stiintifice, pentru diseminarea cunostintelor, programelor si solutiilor practice de securitate sociala pentru contracararea atacurilor teroriste, care vizeaza, in principal, proceduri, sisteme si instalatii tehnice de protectie si autoaparare antiterorista a persoanei si proprietatii;
 • elaborarea unor studii de impact in ceea ce priveste mutatiile strategice ale arhitecturii de securitate internationala, in special, cele referitoare la abordarea  luptei antiteroriste internationale, determinate de influentele globalizarii in raport cu indicatorii economici, socio– politici,  culturali, etnico – religiosi si de orice alta natura, in scopul realizarii unor scenarii alternative pentru reducerea, controlul si inlaturarea cauzelor;
 • crearea cadrului adecvat cooperarii internationale pentru valorificarea reciproca a experientei in concordanta cu scopul si obiectivele Centrului;
 • promovarea desfasurarii intalnirilor interorganizationale pentru favorizarea schimbului de experienta si identificarea obiectivelor prioritare de cercetare in domeniu, pentru valorificarea experientei informationale si actionale in situatii de criza;
 • elaborarea unor studii referitoare la raportul corect intre prevenirea si gestionarea consecintelor terorismului si influientele asupra mediului international de securitate;
 • colaborarea cu autoritatile si institutiile responsabile cu implementarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptate in temeiul cap.VII din Carta ONU, regulamentelor, actiunilor si pozitiilor comune ale Uniunii Europene;
 • organizarea si mobilizarea capacitatii specializate de reactie fata de terorismul informatic, inclusiv in domeniul proiectarii, realizarii si implementarii de software dedicat securizarii „cyberspatiului”;
 • promovarea experientei specialistilor si a expertilor internationali in lupta impotriva fenomenului terorist, precum si stimularea perfectionarii acestora, prin acordarea de burse de studii, incheierea unor contracte de mecenat si prin alte forme specifice de sustinere financiara a acestora;
 • organizarea si participarea la manifestari stiintifice, activitati de pregatire si publicistice – editoriale – in reviste internationale de profil – subsecvente scopului si obiectivelor Centrului, precum si cooptarea  unor specialisti in derularea de programe comune de cercetare/formare profesionala;
 • acordarea de asistenta si consultanta, inclusiv, prin parteneriat public/ privat in probleme si activitati circumscrise scopului si obiectivelor Centrului;
 • intreprinderea demersurilor necesare pentru dobindirea statutului de „consultant” pe langa Consiliul Europei si de membru al Uniunii Asociatiilor Internationale;
 • cooperarea cu societatea academica pentru elaborarea unor programe si studii in scopul identificarii, pe termen lung, a factorilor de mentinere a stabilitatii mediului de securitate internationala;
 • promovarea in mass-media a rezultatelor studiilor efectuate, la nivel de specialisti, in vederea identificarii impactului acestora asupra societatii civile si promovarii  propunerilor de implementare a acestora, de catre organismele internationale cu atributii in  domeniu;
 • oferirea, conform dispozitiilor Regulamentelor Centrului, de burse pentru studii, documentari, specializari si stagii de instruire  in materia securitatii si justitiei, in limitele scopului si obiectivelor Centrului;
 • promovarea si cultivarea respectului fata de lege.

Activitatile fundatiei

 • organizarea de comunicari stiintifice, conferinte, cursuri, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, workshopuri, consultari, expuneri si orice alte asemenea actiuni  desfasurate in concordanta cu scopul si obiectivele Centrului;
 • stabilirea programelor de cercetare stiintifica si incheierea protocoalelor de cooperare cu institutii de stat, organizatii ori organisme nationale si internationale, cu atributii similare;
 • elaborarea unor studii si lucrari de specialitate;
 • valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice desfasurate, prin publicarea unor documentare, in propria publicatie, precum si prin colaborarea cu reviste stiintifice de prestigiu;
 • organizarea structurilor functionale proprii, pentru aducerea la indeplinire a scopurilor propuse;
 • organizarea, in conditiile legii, a unor forme de invatamant universitar;
 • organizarea unor institute de cercetare stiintifica in domeniile circumscrise scopului si obiectivelor Centrului,care sa vizeze, in principal, programe de cercetare stiintifica, programe de invatamant, conform ariilor curriculare specifice;
 • achizitionarea sub orice forma a unor bunuri mobile sau imobile, in conditile legii,  pentru a putea fi folosite de Centru;
 • acceptarea, folosirea sau acordarea unor donatii, sponsorizari, contracte de mecenat, cadouri, sume de bani sau alte bunuri, in conditiile legii;
 • participarea la competitiile de atribuire, de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS), a unor granturi cu finantare nationala si internationala, precum si la orice program care are ca obiect domeniul circumscris scopului Centrului;
 • intreprinderea demersurilor necesare pentru recunoasterea Centrului, de catre Guvernul Romaniei, in conditiile legii, ca fiind de utilitate publica;
 • adresarea solicitarii de a fi luat in evidenta componentelor SNCPT si Ministerului Educatiei si Cercetarii;
 • desfasurarea oricaror alte activitati, in limitele prezentului Statut, care pot contribui la realizarea scopului Centrului;
 • realizarea si administrarea propriei pagini web.