EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima aceasta pagina Imprima aceasta pagina       Recomanda aceasta pagina Recomanda aceasta pagina      

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

ulbs

   

  

Sibiu,

Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024,

Tel: +40-(269) 21.60.62 / 207, 143, 131, 308

Fax: +40-(269) 21.04.92

2010

 

DESCRIEREA ACTIVITATII PARTENERULUI

 
               Universitatea Lucian Blaga – Sibiu beneficiaza de o bogata si indelungata experienta in managementul proiectului, deruland o serie de proiecte de anvergura nationala si internationala, fiind lider national in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul superior.

               Cei peste 20.000 mii de studenti ai universitatii, din care 8000 angrenati in sistemul ID/IFR, poarta insemnul intelectual al scolii noastre pe toate meleagurile. Activitatea se desfasoara in cadrul universitatii in conformitate cu Carta Universitara, Regulamentele de functionare aprobate in Senatul Universtitatii acestea fiind integrate de catre student pentru formarea sa continua.

               O preocupare continua o are universitatea pentru asigurarea standardelor de calitate in conformitate cu normele si reglementarile Uniunii Europene, contribuind la dezvoltarea continua a invatamantul universitar, spre dezvoltarea curriculara si extracuriculara. Implicarea universitatii in dezvoltarea continua a studentului este reprezentata prin dezvoltarea programelor de licenta si master atat pentru sistem zi cat si ID/IFR spre ai integra pe piata muncii si de a le contura o ruta profesionala optima.

               Drept recunoastere a dezvoltarii constante a universitatii spre excelenta academica si innoire sociala Universitatii i s-a acordat drept deplin de membru într-un mare numar de organizatii academice internationale de prestigiu. Totodata universitatii i s-a acordat „Grad de incredere ridicat” de catre ARACIS ca o recunoastere a profesionalismului reflectat in calitatea actului de invatamant.

               Universitatea dezvolta departamente adresate in special studentilor spre a le optimiza parcursul si dezvoltarea profesionala. Specialisti din mediul de afaceri, cadre didactice universitare sunt in relatie continua cu studentul constituind modele de dezvoltare morala si educationala, totodata universitatea ofera si programe de formare profesionala continua adresate adultilor si acreditate CNFPA.

 

ACTIVITATI IN CARE PARTENERUL ESTE DIRECT IMPLICAT


               Universitatea Lucian Blaga – Sibiu este direct implicată in implementarea activitatilor (conform activitatilor proiectului):

  • Dezvoltarea activitatilor de cercetare si analiza in vederea conectarii resurselor si serviciilor existente cu scopul de a sprijinii formarea proifesionala continua .
  • Activitati de formare profesionala si consiliere pentru crearea …..(conform obiectivelor proiectului). Cursurile de formare realizate prin implicarea directa a partenerului 1 vor beneficia de experienta acestuia in domeniul educatiei formale, al celei non-formale si in formarea continua a adultilor.
  • Activitati integrate cuprinzand consiliere in cariera, reconversie profesionala, etc (aceste activitati pot fi modificate si adaptate cerintelor si nevoilor proiectului, conform ghidului solicitantului – conditii generale si conditii specifice).