EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima acest articol Imprima acest articol       Recomanda acest articol Recomanda acest articol      


Investeste în oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul Major de Interventie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr. POSDRU/106/5.1/G/75561 si nr. POSDRU/106/5.1/G/75426

Titlul proiectului „Deschidem piata muncii pentru personalul din sectorul public de aparare” si „O nuua sansa pe piata muncii pentru personalul din sectorul public de aparare”

Beneficiar: Fundatia CAISJ

Cod operator date cu caracter personal 19635/14.04.2011

In atentia potentialilor ofertanti,

Anunt prospectare a pietei   inchiriere spatiu birouri

Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie organizeaza o achizitie pentru aplicarea procedurii de prospectare a pieteistudiu al pietei in vederea atribuirii contractului de închiriere spatii de birouri. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie este beneficiarul a doua contracte de finantare nerambursabila prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului POSDRU/106/5.1/ G/ 75426 pentru implementarea proiectului cu titlul ,,O noua sansa pe piata muncii pentru pesonalul din sistemul public de apararesi a contractului POSDRU/106/ 5.1/ G/ 75561pentru implementarea proiectului cu titlul ,,Deschidem piata muncii pentru personalul din sistemul public de aparare”. 

Toate informatiile si documentele privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului pe email, telefon sau fax.

Va rugam sa contactati Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie la numarul de telefon 0728 556 435, fax 021-311 68 53 Persoana de contact Crihană Iulian Doru, E-mail: caisj.ro@gmail.com

            Cei interesati pot transmite ofertele de pret la adresa achizitorului din Bulevardul Poligrafiei nr. 3A, etajul 1, camera 4, sector 1, Bucuresti. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 24 noiembrie a.c., ora 12:00 Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 24 noiembrie a.c, ora 16:00, la adresa Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie, din Bulevardul Poligrafiei nr. 3A, etajul 1, camera 4, sector 1,Bucuresti.

Specificatii tehnice  ce fac obiectul contractului:

 • Inchierere spatiu  birouri
 • Durata: 11 luni
 • Perioada: 01 decembrie 2010-31 octombrie 2011
 • Acces separat in cladire
 • Asigurare acces la lift de persoane si  marfă dacă
 • spatiul închiriat se află la un etaj mai mare de 2
 • Usa metalica la intrare;
 • Hol central pentru receptie
 • Bucatarie
 • Spatiu tehnic pentru server cu rack, swich­uri si routere;
 • Cablaj pentru telefon si date in toate
 • incaperile cu prize multiple
 • Tamplarie termopan;
 • Mocheta
 • Igienizat
 • Securitate 24/7
 • Lumina naturala
 • Posibilitati multiple de parcare
 • Acces metrou, tramvai, troleibuz
 • Posibilitati de servire a mesei in zona
 • Posibilitati de cazare in vecinatate;
 • Nemobilat
 • Locaţia: Bucureşti
 • Suprafată utilă totală a spatiilor ofertate 300
 • mp spatiu util configurabil cu acces separat
 • Grupuri sanitare
 • Locatia imobilului se încadrează în zona 0/zona 1, definită în conformitate cu Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B.32/20.02.2007
 • Clădirea nu este încadrată în categoria imobilelor cu risc seismic si nu prezintă pericol public
 • Sistem de climatizare în stare bună de functionare, cu posibilitatea reglării temperaturii în fiecare birou

Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Poligrafiei nr. 3A, Et. 1, Cam. 4
www.caisj.ro, contact@caisj.ro,
tel. 021-311 68 50, fax 021-311 68 53