- CAISJ – MANAGER DE SECURITATE - http://www.caisj.ro -

Cursuri de specializare

CURS DE SPECIALIZARE

Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate vă oferă posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice, abilităţilor operaţionale şi certificării instituţionale naţionale, necesare gestionării acestui domeniu de activităti precum si obtinerii autorizatiei de functionare pentru firma al carui obiect de activitate se circumscrie prevederilor Legii nr. 333/2003 si actelor normative subsecvente …

Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate se desfăşoră în Bucureşti, după un program suplu adaptat vieţii dumneavoatră sociale, pe baza unei curicule moderne adaptate cerinţelor pieţei muncii. Durata cursului este de 3 weekend-uri, orele de curs se stabilesc in functie de optiunile grupei de cursanti.

 

Organizatorul Cursului de specializare in ocupatia Manager de securitate (CAISJ) este initiatorul standardului ocupational Manager de securitate cod R86 iar coordonatorii si formatorii sunt ralizatorii acestui standard.

 

Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate a fost validat, testat si perfectionat prin intermediul a doua proiecte europene cofinantate prin POS DRU, cu ajutorul unui număr de 216 de cursanti-absolventi cu experientă anterioara relevantă in această arie ocupatională.

[break]

Vă oferim:

[break]

Cursul de specializare«Manager de securitate»

– Este autorizat de CNFPA: Autorizație Sr.B Nr.0004143 din 10.02.2011

– Are o durată de 80 de ore si se desfăşoară în conformitate cu prevederile Programei-cadru elaborate de Politia Romana.

– Seriile de desfăşurare ale cursului se organizeaza în funcție de numărul de cursanți înscriși (minimum 10 maximum 28).

Detalii

– Examinarea finală a cursanţilor constă în prezentarea unui proiect.

– Absolvenţii primesc un certificat de absolvire emis de Autoritatea nationala pentru calificari sub autoritatea nationala a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

– Echipa de formatori ai acestui curs este alcatuita din persoane cu experienţă certificată în formarea adulţilor şi în domeniile securitate, psihologie, sociologie, economie si inginerie.

– Costurile de înscriere sunt de 1500 Lei de cursant și includ difuzarea cunoștințelor, accesul la baza materială, suportul de curs (pe hârtie și în format electronic), acces la baza de date a fundției, examenul de absolvire și eliberarea certificatului de absolvire însoțit de supliment descriptiv și recomandare. Aplicantii care se inscriu la curs online pe acest site si achita taxa integral la inscriere beneficiaza de o reducere de 10%.

Precizări

– Fiecare cursant încheie cu fundația un contract de furnizare de servicii de formare profesională.

– Fundația nu asigură transport, cazare și masă.

– Relații suplimentare la telefonele, e-mail-urile din secțiunea Contact.

 
Pentru a putea participa la Cursul de specializare in ocupatia Manager de securitate candidatul trebuie, potrivit Standardului ocupational cod R86, să îndeplinească urmatoarele conditii de acces :
Condiţii de acces:
Persoana care doreşte să devină “Manager de securitate” trebuie să facă dovada unei experiențe profesionale relevante, să fi absolvit cel puțin un program specializare / perfecționare autorizat și organizat în conformitate cu standardul ocupațional în vigoare, să nu aibă cazier judiciar, să fie clinic sănătoasă și aptă din punct de vedere psihic.
Nivelul de studii minim necesar: 
Studii superioare de lungă durată.
Aplicantii trebuie sa prezinte la inscriere:
  • Curriculum vitae model EuroPass cu anexe (copie act de identitate, copie certificat de nastere si casatorie – pentru femei, copie diploma de absolvire a studiilor superioare.)
  • Adeverinta medicala – clinic sanatos.
  • Cazier judiciar.
 
Imagini din salile de curs

Curricula cursului

1. Organizarea securității fizice:

2. Organizarea securității personalului:

3. Asigurarea securității documentelor:

4. Stabilirea securității industriale:

5. Organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații:

6. Organizarea sistemului de management al securității:

Vă așteptăm !

INSCRIERE [2]