EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima acest articol Imprima acest articol       Recomanda acest articol Recomanda acest articol      

MANAGER DE SECURITATE

Managerul de securitate, sub conducerea managerului general organizează activitatea structurii de specialitate și, în colaborare cu alţi manageri, avizează recrutarea si formarea personalului, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi…


Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectivă care asigură echipei de conducere informațiile necesare şi cunoştinţele suficiente despre cadrul de desfăşurare al procesului de management al securității, astfel încât obiectivele entității să fie îndeplinite.
Administrarea securitătii trebuie să identifice ameninţările, vulnerabilitățile și riscurile, să evidenţieze măsurile care trebuiesc luate pentru a diminua riscurile la un nivel acceptat şi să implice managementul de vârf în proces astfel încât acesta să înţeleagă impactul şi să poată elabora decizii printr-un proces de management al riscului bazat pe principii de eficienta.

Aceasta este mecanismul prin care activitatea managerului de securitate creează valoare adăugată pentru entitate.

Activitatea managerului de securitate cuprinde mai ales:

  • Securitatea Fizică – ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în care acestea sunt gestionate în scopul de a: interzice accesul neautorizat, clandestin sau prin forță; detecta și împiedica acțiunile subversive, inclusiv cele de spionaj; contribui la realizarea accesului la informații numai pe baza principiului “necesității de a cunoaște”; detecta și înlătura slăbiciunile ascunse ale sistemului de securitate adoptat; preveni orice alte situații, împrejurări sau fapte de natură a periclita ori compromite securitatea entității.
  • Securitatea personalului – ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații clasificate.
  • Securitatea documentelor clasificate – ansamblul procedurilor, cerințelor și a măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor clasificate.
  • Securitatea Industrială – sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice.
  • Securitatea Sistemelor Informatice și de Comunicații – INFOSEC – principii de bază și cerințele minime de securitate în domeniul protecției Sistemelor Informatice și de Comunicații.
  • Instruirea și educația preventivă a personalului Dezvoltarea educației de securitate și instruirea unitară a întregului personal pentru asigurarea securității în conformitate cu prevederile legislației naționale și procedurilor interne ale entității.

Standardul ocupational Manager de securitate, cod COR 121306 (fost 123906), a fost aprobat in sedinta Comitetului de directie al Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC), din data de 10.10.2011 si publicat pe http://www.cnfpa.ro la domeniul ,,Administratie si servicii publice”, cod R86, la data de 27.12.2011. Funtatia Centrul Academic International pentru Securitate si Justitie (CAISJ), in calitate de initiator al proiectului, le multumeste tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui standard ocupational.


Conținutul Standardului Ocupațional si al Calificării Profesionale asociate așa cum au rezultat in urma parcurgerii integrale a metodologiei de elaborare si aprobare poate fi descărcat AICI…