EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish
Imprima acest articol Imprima acest articol       Recomanda acest articol Recomanda acest articol      


Investeste în oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul Major de Interventie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr. POSDRU/106/5.1/G/75426

Titlul proiectului „O noua sansa pe piata muncii pentru personalul din sectorul public de aparare”

Beneficiar: Fundatia CAISJ

Cod operator date cu caracter personal 19635/14.04.2011

 

 

Apel de selectie pentru participantii la cursurile de formare organizate in cadrul proiectului POSDRU

„O noua sansa pe piata muncii pentru personalul din sectorul public de aparare”

 

 

A N U N Ț

În atenția personalului disponibilizat din sistemul public de apărare

 

 

Fundația CAISJ în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, realizeaza, în cadrul proiectului de grant POSDRU „O noua sansa pe piata muncii pentru personalul din sectorul public de aparare”, selecția de persoane în vederea participării la sesiunile de formare „Consilier informare şi orientare privind cariera” si „Manager de securitate”.

Persoanele carora ne adresăm fac parte din următoarele categorii: persoane în cautarea unui loc de muncă, şomeri, şomeri tineri, şomeri peste 45 de ani, şomeri de  lungă durată, tineri si adulţi care au fost disponibilizati din sistemul public de aparare cu domiciliul/reşedinta în Regiunea București-Ilfov.

Grupul tinta va beneficia de servicii de informare si consiliere profesională și cursuri gratuite de formare profesională ce vor fi finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional.

Pe parcursul desfășurării cursurilor de formare profesională participanții vor beneficia de acordarea unei subvenții financiare.

Modalitatea de înregistrare se găseste pe pagina de internet www.caisj.ro, sectiunea Înscrieri.


Criterii de selectie:

1)    Persoanele care vor participa la cursurile organizate de catre Fundatia CAISJ in cadul proiectului, vor fi persoane disponibilizate din sistemul public de apărare

2)    Persoanele care vor participa la cursurile organizate de catre Fundatia CAISJ in cadul proiectului, vor face parte din urmatoarele categorii:

 • Persoana in cautarea unui loc de munca[1]
 • Somer

 • Somer tanar

 • Somer peste 45 de ani

 • Somer de lunga durata[2], tineri si adulti

   


  [1]Persoane aflate in cautarea unui loc de munca – conform art. 5 al. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii

  [2]Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare in cadrul categoriei someri de lunga durata, tineri si adulti – tineri someri, 16-24 ani, dupa sase luni de la intrarea in somaj si adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada de peste 12 luni

3)    Persoanele care vor participa la cursurile organizate de catre Fundatia CAISJ in cadul proiectului trebuie sa aiba domiciliul/reședința în regiunea București-Ilfov

4)    Persoanele care vor participa la cursurile organizate de catre Fundatia CAISJ in cadul proiectului isi vor exprima acordul in vederea prelucrarii datelor personale, in conformitate cu Legea nr. 677/2001

Nota:

 

1)   Selecția grupului țintă, se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la: egalitate de șanse și nediscriminare, și luarea în considerare a tuturor politicilor si practicilor prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasa, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

2)    Sunt admise acele persoane care îndeplinesc cumulativ cele 4 criterii de selecție.


Detalii:

Proiectul cuprinde 2 cursuri care se desfăşoară în aceeaşi perioadă dar în zile diferite ale săptămânii.

I. Cursul de specializare acreditat CNFPA «Consilier informare şi orientare privind cariera».

Cursul se desfăşoară conform unei programe elaborate pe baza standardului ocupaţional cod COR 241208, pe parcursul a 102 ore : 34 de ore teorie şi 68 de ore de practică. Examinarea finală a cursanţilor are o durată de 2 ore şi include atât probă teoretică, cât şi probă practică.

Competenţele dobândite prin participarea la curs:

 • Întocmirea rapoartelor;
 • Întocmirea şi administrarea documentelor specifice;
 • Adoptarea deciziilor;
 • Elaborarea psihoprofesiogramelor;
 • Elaborarea studiilor sociologice;
 • Lucrul în echipă;
 • Administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
 • Culegerea şi organizarea informaţiilor;
 • Perfecţionarea profesională;
 • Evaluarea psihoprofesională a clienţilor;
 • Instruirea clienţilor pentru automotivare;
 • Organizarea întâlnirilor de grup programate;
 • Planificarea activităţii proprii;
 • Comunicarea interpersonală;
 • Consilierea profesională.

II. Cursul de specializare «Manager securitate».

Cursul se desfăşoară conform unei programe elaborate pe baza standardului ocupaţional cod COR 121306 (fost 123906), pe parcursul a 96 ore: 32 de ore teorie şi 64 de ore de practică. Examinarea finală a cursanţilor are o durată de 2 ore şi include atât probă teoretică, cât şi probă practică.

Competenţele dobândite prin participarea la curs:

 • planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei fizice;
 • planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei personalului;
 • planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei documentelor;
 • planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei industriale (a contractelor);
 • planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul INFOSEC (protecţia informaţiilor din mediul electronic).

PRECIZARI

 • Fiecare cursant trebuie să parcurgă ambele cursuri din cadrul proiectului.
 • Fiecare curs se încheie cu o evaluare finală de 2 ore.
 • Fiecare absolvent primeşte două certificate de competenţă, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • Cursurile se vor desfăşura la sediul din Calea Plevnei nr. 53, sectorul 1.
 • Echipa de formatori pentru aceste cursuri este formată din persoane cu experienţă, certificaţi în formarea profesională continuă a adulţilor şi în domeniile securitate, psihologie, pedagogie şi ştiinte juridice.

Detalii despre modul de desfasurare a cursurilor gasiti in sectiunea CURSURI.

Detalii privind inscrierea la cursuri gasiti sin sectiunea INSCRIERE.


Bucureşti, Sectorul 1, B-dul Poligrafiei nr. 3A, Et. 1, Cam. 4 
www.caisj.ro, contact@caisj.ro
tel. 021-311 68 50, fax 021-311 68 53

Persoana in cautarea unui loc de munca[1]

Somer

Somer tanar

Somer peste 45 de ani

Somer de lunga durata[2], tineri si adulti


[1]Persoane aflate in cautarea unui loc de munca – conform art. 5 al. III din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare: persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii

[2]Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare in cadrul categoriei someri de lunga durata, tineri si adulti – tineri someri, 16-24 ani, dupa sase luni de la intrarea in somaj si adulti someri, 25-64 ani, dupa o perioada de peste 12 luni